Logo amersfoortnu.nl


Logo 't Hooghe Landt
Logo 't Hooghe Landt (Foto: 't Hooghe Landt)

Eindexamen 't Hooghe Landt geslaagd

Amersfoort - Leerlingen van ’t Hooghe landt in Amersfoort leverden een geweldige prestatie. Op de mavo is 99% geslaagd, op de havo 91% en het vwo heeft een slagingspercentage van 95,5%. Daarmee scoren alle drie de schooltypen boven het landelijk gemiddelde.

Een aantal leerlingen van havo en vwo behaalde bovendien het internationaal erkende Cambridgediploma. Leerlingen van het vwo ontvingen een certificaat voor hun meesterproef op het technasium of profielwerkstuk. Het technasium vormt een prachtige aanvulling op het onderwijsaanbod. Als enige in Amersfoort biedt ’t Hooghe Landt vwo- en havoleerlingen de kans hun talenten op het gebied van natuurwetenschappen en techniek te ontdekken. De formule van het technasium vraagt om een actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Leerlingen voeren onderzoeksopdrachten uit in samenwerking met of in opdracht van het bedrijfsleven. Op deze wijze oriënteren zij zich ook op de maatschappij, waarin zij later gaan studeren en werken.

‘t Hooghe Landt is een degelijke veilige school met prima resultaten die de leerlingen op hun toekomst voorbereidt. Zij zijn na ’t Hooghe Landt klaar voor de toekomst.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden