Henriek Mak is diaken en een van de vrijwilligers die aanstaande zaterdag rozen uitdelen.
Henriek Mak is diaken en een van de vrijwilligers die aanstaande zaterdag rozen uitdelen. (Foto: Marian Vreugdenhil)

'Roos betekent: we denken aan je'

De tweejaarlijkse Diaconale Dag van de kerken in Amersfoort vindt aanstaande zaterdag plaats. Diakenen en andere vrijwilligers van de kerken delen op vijftien locaties witte rozen uit. De naam van deze rozen is: 'doorgeefrozen'.

door Marian Vreugdenhil

Amersfoort - "Een roos staat voor mij symbool voor aan iemand denken", vertelt Henriek Mak, diaken van de protestantse Fonteinkerk en vrijwilliger bij de Rozenactie. "We willen mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, centraal stellen. De roos bedoelt te zeggen 'je bent niet alleen; we denken aan je.' Je verdriet kunnen we niet oplossen, maar we willen je een hart onder de riem steken."
Een diaken is een kerkelijke functie die te maken heeft met barmhartigheid en gerechtigheid, verduidelijkt Mak. "Diakenen zijn net als ouderlingen en kerkrentmeesters vrijwilligers. Ze maken met deze actie hun opdracht zichtbaar. Barmhartigheid verwijst naar meelevendheid, in materiële zaken maar onder meer ook bij eenzaamheid. Soms kunnen we een oplossing bieden of doorverwijzen naar de juiste instantie", gaat ze verder. "Bij gerechtigheid gaat het om het aankaarten van misstanden, bijvoorbeeld bij het gemeentebestuur of het rijk. Een voorbeeld is het ophogen van iemands schulden met torenhoge onkosten."
Doorgeefrozen, het kan op zaterdag 13 april iedereen overkomen die dan zijn boodschappen voor het weekeinde komt inslaan bij de supermarkt. "Mevrouw, meneer, kent u iemand die wel een steuntje kan gebruiken? Deze witte roos krijgt u van ons om door te geven aan iemand in uw omgeving. Misschien de buurman die eenzaam is en nauwelijks meer buiten komt. Of een mantelzorger die intensief zorgt voor moeder of vader die dementerend is."
Alle Amersfoortse protestantse wijkgemeenten (PGA) doen mee met de Rozenactie. Bij de Plus aan de Arnhemseweg reikt wethouder Menno Tigelaar de eerste witte rozen uit aan winkelend publiek. Vrijwilligers delen op vijftien verschillende locaties, meest supermarkten, aan passanten een roos uit. Vanaf 10.30 uur tot circa 12.00 uur vindt de Rozenactie plaats. Ook hier geldt: op is op. Twee jaar geleden zijn duizend rozen uitgedeeld op toen twaalf verschillende plaatsen in de stad.
"Onze enige bedoeling is het doorgeven van de rozen. We hebben geen bijbedoelingen, wij willen verder niets en niemand hoeft bekeerd te worden", vertelt Mak. "Natuurlijk is ieder van harte welkom om eens te komen kijken. We doen veel in elk van de wijken. Maar we vragen absoluut aan niemand iets en stellen alleen de mens centraal die het soms moeilijk heeft."
Sommige kerken doen naast de Rozenactie ook andere activiteiten. Vrijwilligers van de St. Joriskerk bijvoorbeeld doen klussen bij mensen thuis en bakken pannenkoeken bij het DAC (het Diaconaal Aandacht Centrum) aan de Zuidsingel. "Zoveel mensen hebben veel ellende. Ik word er echt blij van om rozen uit te delen", besluit Mak. "Je verhaal kunnen delen maakt het allemaal lichter."

Meer berichten