In de tuin van Karel Ploeger wordt het wat vol met al die gebruikte goederen voor Kringloop de Solidariteit.
In de tuin van Karel Ploeger wordt het wat vol met al die gebruikte goederen voor Kringloop de Solidariteit. (Foto: Marian Vreugdenhil)

Kringloop voor goede doelen

Wie al langer in Amersfoort woont, herinnert zich hem misschien nog wel, Karel Ploeger, de Milieuboer Amersfoort. Hij komt met een nieuw initiatief. Tot en met september staat iedere zaterdag Kringloop de Solidariteit met twee kramen op het Neptunusplein in de wijk Kruiskamp. Van de netto-opbrengst gaat zestig procent naar het goede doel.

door Marian Vreugdenhil

Amersfoort - Wie afspreekt bij de milieuboer thuis, zit niet 'zo maar' op een stoel. Het is bijna altijd een stoel met een herinnering. Bijvoorbeeld de stoel van mevrouw die-en-die, ooit uit dank verkregen bij een verhuizing. Zijn woonkamer en de tuin staan vol gebruikte goederen, buiten onder zeilen. Kringloopartikelen die nog heel bruikbaar zijn.
Karel Ploeger komt met zijn team van vijf personen met een nieuw initiatief. Vanaf begin maart tot en met september zijn in twee kramen op het Neptunusplein gebruikte goederen te koop. Het kleinere goed is daar aanwezig, grotere spullen als stoelen, kasten en banken zijn op scherm te bekijken. Kringloop de Solidariteit is de naam van deze nieuwe activiteit. De kosten van in- en verkoop wil Ploeger zo laag mogelijk houden, zodat een deel van de opbrengst naar het goede doel kan gaan.
"Wij richten ons op solidariteit", vertelt Ploeger. "Als je een goed doel steunt gaat het meestal om eenzijdige solidariteit. Maar bij de solidariteit waarop wij ons richten, gaat het om mensen met tegenstrijdige belangen. De tegenstellingen tussen Palestijnen en Israëli's of tussen boeren en fabrieksarbeiders. We willen die tegenstellingen verminderen of zo mogelijk opheffen."
De Solidariteit geeft dus geen zak met geld, maar richt zich op projecten, activiteiten en organisaties, ook in Amersfoort en in heel Nederland, die zelf de handen in elkaar slaan om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld een organisatie in Ghana waar iemand iets opzet om de verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen.
Over het project dat op dát moment steun ontvangt staat op de zaterdagse stand informatie in de vorm van tekst, beeld en geluid. In maart en april richt de Solidariteit zich op een wereldwijd platform voor wereldvrouwen dat zich verzet tegen seksuele onderdrukking. Scholing is daarop het juiste antwoord.
Over de leegstand van winkelpanden heeft Ploeger een idee. "Lege panden worden dikwijls antikraak bewoond. Makelaars kunnen via een nog op te richten organisatie de semi-commerciële branche maatschappelijk gebruik laten maken van deze lege ruimtes. Begin- en einddatum van dit tijdelijke gebruik staan opgenomen in een contract. De huidige hoge huren zijn voor deze branche volstrekt onbetaalbaar."
Informatie. Wie gebruikte spullen wil laten ophalen of tips heeft voor opslagruimte, kan contact opnemen met Karel Ploeger, mobiel 06-51050298 of per mail aan milieuboeramersfoort@gmail.com. Verkoop iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Neptunusplein, t/m eind september.

Meer berichten