Na de restauratie zijn alle spullen in de werkruimte terug geplaatst op de oorspronkelijke plek.
Na de restauratie zijn alle spullen in de werkruimte terug geplaatst op de oorspronkelijke plek. (Foto: Hetty Heijne)

Kuiperij opent deuren voor publiek

De Kuiperij aan de Hellestraat 7 is een monumentaal pand middenin het centrum van Amersfoort. Het is de oude werkplaats van kuiper Marinus Meester met aan de achterzijde aangrenzende armenhuisjes. Na een lange restauratie door erfgoedarchitect Van Hoogevest is De Kuiperij in ere hersteld. Vanaf 1 maart zullen de Amersfoortse Gidsen hier rondleidingen gaan verzorgen.

door Hetty Heijne

AMERSFOORT - "Het is een uniek pand," vertelt stadsgids Inge Vos. "Doordat alle andere historische gebouwen aan de Hellestraat in de jaren '70 werden gesloopt, is dit het enige pand dat is overgebleven". Wie binnenkomt op het erf, stapt dan ook letterlijk twee eeuwen terug in de tijd en ontdekt een stadsgezicht dat in Amersfoort op geen enkele andere plek bewaard is gebleven.

"Kuiper Hendrik Meester kocht het van origine 17de-eeuws pand in 1905", vervolgt Vos. "Hij was de eerste van drie generaties kuipers die op deze plek het vak uitoefenden. Zij maakten onder andere houten tonnen, kuipen, emmers, tobbes en vaten waarin wijn en bier werden bewaard. Het pand, in 2010 aangewezen als Gemeentelijk Monument, bestond uit twee delen; het woonhuis van de familie Meester met boven de slaapkamers en zolder, en de oude werkplaats. Toen Marinus Meester in 2015 overleed, is de Kuiperij gekocht door achterbuurman en erfgoedarchitect Gijsbert van Hoogevest. Hij kende het pand en zijn bewoners goed, omdat hij zelf vanaf zijn geboorte de achterbuurman is geweest, en hij heeft het pand in ere hersteld".

Bij de dood van Meester in 2015 stonden de werkruimten nog vol kuipersgereedschap. Die bijzondere inboedel moest behouden blijven, stelde architect Van Hoogevest al snel vast. Al het ambachtelijke gereedschap zoals schaven, zagen en ijzeren banden werd gefotografeerd en exact op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst. Ook de 'moderne' machines zijn achtergebleven, net zoals de aantekeningen op muren en deuren zijn behouden. Het is alsof Marinus alleen even weg is gelopen en ieder moment terug kan komen. Zelfs zijn pet en jas hangen nog aan de kapstok op hem te wachten.
Naast de werkplaats bevindt zich een smal straatje, de zogeheten Zaksteeg. Aan de steeg (die ooit doorliep naar de Westsingel, waar hij afwaterde op de gracht) bevinden zich de zogenaamde 'armenhuisjes' die tot begin 20ste eeuw werden bewoond. De Kuiperij is een bijzonder pand met een rijke historie. De Amersfoortse Gidsen willen u graag alles vertellen over het pand, de voormalige werkzaamheden, de familie Meester en de armenhuisjes. Het is zeker de moeite waard dit uniek gerestaureerde pand een keer te bezoeken.

De Amersfoortse Gidsen verzorgen gedurende de hele week rondleidingen. "We zijn de afgelopen maanden druk geweest om alle verhalen te verzamelen en organiseren", vertelt Vos. "Vanaf 1 maart starten we met de tours. Op zondagen is er een tour op inschrijving en de rest van de week kunnen we bezoekers op afspraak rondleiden. De kosten voor de rondleidingen bedragen € 8,50 p.p. incl. koffie of thee. Meer informatie is te vinden op www.amersfoortsegidsen.nl/kuiperij. Mailen kan ook naar: info@amersfoortsegidsen.nl of bel: 06 – 4125 9590.

Iedere vrijdagochtend is stadsdominee Diederiek van Loo in het pand te vinden. Zij zal hier tussen 10.00 en 12.00 uur en inloopspreekuur houden. De stadsdominee is aangesteld voor iedereen in de stad. Dus kom kennismaken, kom iets vragen of je hart luchten, biechten, bidden, kortom: kom vertellen! Meer informatie kunt u vinden op www.stadsdominee.nl. U kunt haar ook bereiken via e-mail: stadsdomineeAmersfoort@gmail.com of via telefoonnummer: 06 - 4070 0966.

Meer berichten