Natuurprijs voor versterking biodiversiteit

Amersfoort - Initiatieven die de biodiversiteit in en rondom bebouwd gebied van de provincie Utrecht versterken, kunnen vanaf 20 februari meedingen naar natuurprijs de Groene Kroon 2019. Met deze prijs wil de provincie de uitvoering van nieuwe initiatieven stimuleren, om zo de bijzondere Utrechtse natuur te beschermen. Deelnemers maken kans op het winnen van de natuurprijs ter waarde van 6.000 euro.

Beschermde dieren en planten hebben het zwaar in Nederland. Ook in de bebouwde omgeving gaat het niet goed met de biodiversiteit. Zo komen dertien van de twintig voor bebouwd gebied kenmerkende vogelsoorten waaronder de huismus, spreeuw en gierzwaluw, minder voor dan vroeger. De provincie Utrecht zet zich in om de achteruitgang van biodiversiteit in bebouwd gebied te keren en nodigt onder meer woningcorporaties, gemeenten, bouwbedrijven, stichtingen en particulieren uit daar aan bij te dragen. In 2017 wonnen De Buurjongens en gemeente Amersfoort de eerste editie van de Groene Kroon.

Vakjury kiest winnaars in twee categorieën
Alle inzendingen worden beoordeeld op hun effect op het versterken van biodiversiteit in de provincie Utrecht. Ook de mate van innovatie, integraliteit opschaalbaarheid wegen mee. Tijdens de prijsuitreiking op 18 september 2019 kiest een onafhankelijke jury winnaars in twee categorieën, kleine initiatieven en grote initiatieven.

Ruimte maken voor planten en dieren
Utrecht is een drukke provincie met een gevarieerd buitengebied, grote stedelijke gebieden en aantrekkelijke dorpen. De bebouwde omgeving is niet alleen ónze woonomgeving, maar ook die van planten en dieren. Steden en dorpen kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Toepassingen als vogelvriendelijke tuinen, groene daken, bloemstroken en (ingebouwde) nestkasten kunnen allemaal onderdeel zijn van woonwijken, bedrijventerreinen en individuele woningen. Ook parken, plantsoenen, bermen en waterpartijen zijn goed voor de natuur in de stad, wanneer ze natuurvriendelijk worden ontworpen en beheerd. Hierdoor wordt er ruimte gemaakt voor planten en dieren, met speciale aandacht voor beschermde en bedreigde soorten. Bovendien nodigt een groene omgeving uit tot bewegen, ontspannen en ontmoeten, wat bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners.

Deelname
Een kansrijk initiatief aanmelden kan op www.provincie-utrecht.nl/groenekroon. Daar is ook meer informatie te vinden over de deelnamevoorwaarden. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2019.

Meer berichten