iXpire 7 maart: de Ocean Clean Up

Lions Club Vathorst organiseert in het lustrumjaar (de club bestaat in 2019 tien jaar) een reeks verbindende bijeenkomsten in TedX stijl. De serviceclub uit Vathorst wil mensen in en rond Vathorst verbinden, inspireren en uitnodigen om te experimenteren met thema's die actueel zijn.

Amersfoort - De derde iXpire heeft wederom een duurzaam thema met de 'Ocean Clean Up'. Gastspreker is Jos Huijbregts, CFO en collega van Boyen Slat, de oprichter van de Ocean Clean Up. Waar scholieren inmiddels spijbelen voor een duurzaam klimaat, bedacht Slat ooit als scholier een systeem om plastic uit de oceanen te halen. Plastic soep is een van de grootste ecologische bedreigingen van onze oceanen. Jaarlijks stroomt er tussen de 5 en 12 miljoen ton plastic de oceanen in. Met zijn organisatie 'Ocean Clean Up' en met behulp van wereldwijde funding werkt hij aan de indrukwekkende uitvoering dit plan met als doel om uiterlijk in 2030 de plastic soep in alle oceanen met 90% te reduceren. Afgelopen maanden was in het nieuws dat dit geen eenvoudige missie is.

Jos Huijbregts is zijn collega en Chief Financial Officer van de organisatie en hij en deelt de verhalen over successen, de -technische- tegenslagen en de bereidheid om vanuit inspiratie en idealisme je handen uit de mouwen te steken.

In een aantal informele bijeenkomsten komen bekende en minder bekend sprekers vertellen over een actueel thema. Lions Club Vathorst nodigt iedereen uit om te komen luisteren, geïnspireerd te raken, meningen te delen, bekenden en minder bekenden te ontmoeten. iXpire houdt het kort; korte lezingen (talks) met na afloop ruime tijd om na te praten, meningen te delen en mensen te ontmoeten.

Ocean Clean Up, 7 maart 2019 in het Kruispunt Vathorst (Terschellingkade 22 in Amersfoort). De avond start om 20:30 uur, de deuren gaan open om 20:00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.ixpire.nl en kosten € 7,50 per persoon (inclusief een kop koffie of thee bij aanvang).

Lions Club Vathorst is een NGO, een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de samenleving, door fondsen te werven of door immaterieel hulp te bieden aan goede doelen. Voornamelijk in en vanuit de wijk Vathorst in Amersfoort. De leden zijn mannen en vrouwen, met levenservaring, sociaal betrokken en uit alle geledingen van Vathorst. Lions Club Vathorst is een onderdeel van een wereldwijde organisatie die zich over ter wereld via lokale clubs inzet voor diverse goede doelen in hun eigen regio en de rest van de wereld.

Meer berichten