Logo amersfoortnu.nl

Gemeente Amersfoort mag starten met bomenkap rondweg

AMERSFOORT/UTRECHT - De gemeente Amersfoort mag beginnen met het kappen van bomen voor de aanleg van de westelijke rondweg. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft vrijdagmiddag de ordemaatregel, die inhoudt dat er geen bomen gekapt mogen worden, opgeheven.

In het kader van een onderzoek voor de aanleg van de westelijke rondweg wil de gemeente Amersfoort ruim 1500 bomen kappen. De gemeente wil op de kortst mogelijke termijn starten met het kappen van de bomen om dit nog voor het broedseizoen af te ronden. Bij de Raad van State loopt een procedure over de ontheffing die de gemeente heeft verkregen voor een aantal beschermde diersoorten. Omwonenden en stichtingen zijn bang dat door de kap ook andere beschermde diersoorten die in dat gebied leven worden bedreigd, zoals de das, sperwer, bommarter, ree en eekhoorn. Omdat de provincie Utrecht hun handhavingsverzoek daarover heeft afgewezen, hebben de omwonenden en stichtingen de rechtbank door middel van een voorlopige voorziening gevraagd om de bomenkap stil te leggen. Een voorlopige voorziening is een spoedprocedure in het bestuursrecht.

Het staat vast dat er vlakbij het gebied waar gekapt gaat worden dassenburchten zijn en dat de dassen delen van het plangebied gebruiken als foerageergebied. Daarnaast zijn er nesten van sperwers rondom het gebied. Ook de ree, eekhoorn en de boommarter komen voor in de omgeving. De omwonenden en stichtingen hebben onvoldoende aangetoond dat de dassen de burchten verlaten als de gemeente de ruim 1500 bomen kapt. Ook wordt de das niet gedood bij de bomenkap. Voor de andere dieren is het ook niet aannemelijk dat de vaste rust- of verblijfplaatsen zullen worden aangetast.

Meer berichten