Foto:

Column Adriënne: Vooruitgang!?

Was u ook zo benieuwd naar uw loonstrookje van januari? Ik wel! Met de belofte dat 96 procent van alle Nederlanders er op vooruit zou gaan in het achterhoofd was ik benieuwd of ik dit keer nu eens niet tot een minderheid zou horen.
En jawel, onder aan de streep hield ik maar liefst € 19,10 over. Maar net zoals de rekenkamer, moest ik nog even doorrekenen want de lasten stijgen ook. Zo is mijn ziektekostenverzekering € 8,21 duurder geworden. Mijn kapper deed er € 1,45 per knipbeurt bij. Omgerekend is dat is per maand toch 95 eurocent. En met mijn gemiddelde aankopen in de supermarkt kost de BTW-verhoging me per maand zo'n € 10,40. Samen is dat al € 19,58, iets meer dus dan mijn salarisverhoging.
Ik hoor u zeggen, wat doe je nou moeilijk over 48 hele eurocenten. Maar het is niet dat ik daar moeilijk over doe. Ik doe moeilijk over het feit dat ik voor de zoveelste keer verkeerd ben voorgelicht door de overheid. Want gas en elektra laat ik voor het gemak nog maar even buiten beschouwing. Ik had eigenlijk niet verwacht om toch tot die vier procent te horen.

Vragenrondje

Een vragenrondje langs mijn familie- en vriendenkring leverde ook frappante antwoorden op. Die bleken er in de praktijk ook allemaal ettelijke euro's op achteruit te gaan. Ik heb nog niemand ontmoet die er de beloofde een tot twee tientjes per maand op vooruit gaat. Mijn vriendenkring bestaat uit mensen met ongeveer hetzelfde inkomensniveau dus het was te verwachten dat het in die kring vrijwel hetzelfde was als bij mij. Maar bij mijn familiekring is dat niet het geval. Daar zitten hardwerkende tweeverdieners bij met al dan niet studerende kinderen. Daar zit een hardwerkende alleenstaande nicht bij en zij gaat er nog het meest van ons allemaal op achteruit.
Ik denk dat onze overheid die percentages per ongeluk omgewisseld heeft en dat niet 96 maar slechts vier procent van alle Nederlanders er op vooruitgaat. En u en ik weten wel wie dat zijn!

Adriënne Nijssen

Meer berichten