Wethouder Buijtelaar ging graag met de deelnemers op de foto.
Wethouder Buijtelaar ging graag met de deelnemers op de foto. (Foto: CJVV)

Op bezoek bij CJVV Life Goals

"Door te sporten zijn mensen er gewoon beter aan toe," aldus CJVV-voorzitter Peter Coenen tijdens een bezoek van de wethouder van sportzaken Hans Buijtelaar. Hij kwam om kennis te nemen van de stand van zaken bij het CJVV Life Goals project voor kwetsbare mensen.

door Freek van Slooten

Amersfoort - "Het is toch geweldig om deze mensen in de regen zo heerlijk te zien sporten," aldus de wethouder, die graag met de deelnemers op de foto ging.

"Hoe kun je kwetsbare mensen sport aanbieden en hoe kun je hen gelegenheid bieden om te bewegen." Met deze vraag ging het bestuur van CJVV in 2016 aan de slag. Life Goals is een landelijke organisatie die sportclubs ondersteunt bij het realiseren van deze doelen. Peter Coenen ligt toe: "Het gaat om kwetsbare mensen vanuit verschillende achtergronden de gelegenheid te geven te sporten. Maar hoe kom je als voetbalclub met deze doelgroep in contact?" was zijn vraag. "Tenslotte zijn we er in geslaagd de op dit gebied belangrijkste spelers in de stad te interesseren. Het gaat hierbij om het Leger des Heils, GGZ Centraal en Kwintes." Vervolgens moesten er gespecialiseerde sportcoaches worden opgeleid. Om dit alles te coördineren werd Lonneke Lavrijsen gevraagd het initiatief te nemen. Mede dankzij subsidiegevers als de gemeente Amersfoort, ZonMw en Nike is dit initiatief in Amersfoort mogelijk gemaakt. Op 1 september 2017 ging het CJVV Life Goals project van start.

Inmiddels draait het project meer dan een jaar. Tijd voor de wethouder sportzaken om weer eens te komen kijken. De activiteiten vinden voornamelijk in de namiddag en vooravond op de maandag plaats. Voetbal, jeu de boules, volleybal, kickboksen, wandelen en hardlopen geven de variatie aan van de mogelijkheden waaruit kan worden gekozen. Momenteel staan 138 personen ingeschreven en worden er per jaar 144 trainingen gegeven en een pallet van zeven sporten aangeboden. En nog steeds sluiten er mensen aan die ook willen bewegen. Peter Coenen weet waarom: "Vroeger werd er in de paviljoens twee of drie keer per week sport en bewegen aangeboden. Dat is nu weggevallen, doordat de cliënten zelfstandig wonen. Daar zijn wij dus ingestapt".

Het project loopt tot september 2019. De club wil graag door gaan, omdat het zijn waarde heeft bewezen. "Uit een kleinschalige monitor bleek dat het welzijn en welbevinden van deelnemers significant is gestegen," aldus de voorzitter. Hij hield de wethouder dan ook voor dat CJVV haar best gaat doen voor een nieuwe financiering voor na 2019.

Meer berichten