Guido van der Brug licht mensen graag goed voor. (Foto: Adriënne Nijssen)
Guido van der Brug licht mensen graag goed voor. (Foto: Adriënne Nijssen) (Foto: )

Levenstestament steeds belangrijker

Stel, je hebt niets geregeld en je partner wordt dement. Misschien wordt hij of zij opgenomen in een verpleeghuis en wil je zelf kleiner gaan wonen. Je kunt dan niet zo maar je huis verkopen. Dat moet via een bewindvoerder die door de rechtbank is aangesteld. Een formeel circuit dat lang duurt en jaarlijks een verplichting tot verantwoording geeft. Door vergrijzing komt dit steeds vaker voor. "Rechtbanken kaarten dit onderwerp aan bij de orde van notarissen en vroegen of er iets voor geregeld kon worden. Dat werd het levenstestament," vertelt Guido van der Brug, notaris.

door Adriënne Nijssen

Amersfoort - Het levenstestament wordt een steeds beter gekend en erkend document, ook bij instanties. Daarom wil Guido dat meer mensen op de hoogte zijn van de waarde van dit document en geeft hij er binnenkort een lezing over.

In principe geef je eigenlijk een volmacht dat iemand anders jouw zaken regelt. Dat moet zorgvuldig gebeuren, er zijn ook risico's aan verbonden. "Er kunnen zich zaken voordoen die niet in het belang zijn van de persoon waar het om gaat. Bijvoorbeeld een verslaafde die geld opneemt van een tante om drugs te kopen of te gaan gokken," vertelt Guido "Wij raden dus altijd aan er een tweede persoon bij te betrekken."

In een gezinssituatie benoemen de echtgenoten meestal elkaar en worden een kind als reserve benoemd. "Ook zie je wel dat een kind benoemd wordt en de andere kinderen als toezichthouder benoemd worden," zegt Guido.

In een levenstestament kan veel over financiën geregeld worden maar ook andere zaken kunnen worden vastgelegd. "Zo kan een euthanasieverklaring die je met je huisarts hebt besproken als kopie aan onze akte vastgemaakt worden. Maar je kunt ook opnemen wat er met je huisdier(en) moet gebeuren of je sociale media."

Het is de bedoeling dat het levenstestament gebruikt wordt als je het zelf niet meer kunt. Maar wie stelt dat vast? "Daarin zijn twee varianten. Het kan door een arts vastgesteld worden maar je kunt ook de vertegenwoordiger zelf laten aangeven wanneer het levenstestament in werking gaat."

De lezing, vooral bedoeld voor mensen die over een levenstestament nadenken, wordt gegeven op donderdag 22 november a.s. in de Bergkerk aan de Doctor Abraham Kuyperlaan 2 in Amersfoort. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Om zeker te zijn van een plaats kun je je aan te melden via de website www.bbdnotarissen.nl. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen. Het einde van de avond zal zo rond de klok van 21.30 uur zijn.

Meer berichten