Foto:

Greeny clowns: 'Cijfers kloppen niet'

Sinds kort zijn vijf Greeny clowns actief in Amersfoort. Hun eerste actie betreft de bomen in het bos van Birkhoven. Nu de kap van de eerste bomen aanstaande is voor de aanleg van de Westelijke ontsluiting komen ze in actie. Want bomen zijn ontzettend belangrijk.

door Marian Vreugdenhil

AMERSFOORT - De aanleg van de Westelijke ontsluiting, waartoe na tientallen jaren van discussie in 2016 besloten werd, is aanstaande. De zorgen om de kap van circa 1635 bomen zijn groot. Doel van deze bomenkap is om vast te stellen of het traject veilig en zonder risico's en vertraging aangelegd kan worden. De aanwezigheid van archeologische vondsten of oude vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog kan namelijk een flinke vertraging van de uitvoeringswerkzaamheden opleveren.
Ineke Winkel en Maranke Spoor maken zich vreselijke zorgen over de bomen in het bos van Birkhoven. "Als clowns willen we aandacht vragen voor het belang van groen en mensen tot nadenken brengen. Een clown valt altijd op, kan alles zeggen en is ontwapenend. We zagen al huilende bomen, allemaal mooie, oude bomen. Ze willen blijven staan voor de dieren, voor de mensen en voor het klimaat", vertellen beide clowns.
"Het besluit tot de aanleg van dit tracé is niet democratisch genomen, want op basis van onjuiste informatie", vertelt Maranke Spoor. "Het stadhuis heeft gegoocheld met cijfers. De wethouder die verantwoordelijk is, Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer), is ons aanspreekpunt. Hij moet het ons uitleggen, maar harde cijfers en argumenten hebben wij nog niet gehoord." Ook Ineke Winkel is bezorgd om de kap van zoveel bomen. "Is de aanleg van het traject nog wel nodig is? Is de verkeersdruk echt zo hevig? Op de Isselt zijn minder nieuwe banen gekomen dan werd verwacht en op de Berg is het ziekenhuis met al zijn verkeer ook weg."
Bomen zijn onmisbaar voor het klimaat. Ze gebruiken CO2 voor hun groei en slaan dit op zolang ze leven. De Amersfoorters: "Topwetenschappers zijn overtuigd dat bomen de enige bewezen technologie zijn om het klimaat te reguleren."

Meer berichten