Foto:

Column Nynke Geertsma: Omkijken

Toen ik vorige week in hotel De Tabaksplant langs foto's liep van de expositie 'Omkijken', bekroop me een merkwaardig gevoel; een mix van bewondering en confronterende bewustwording. Bewondering voor de mensen op de foto's en het fantastische (veelal vrijwilligers)werk dat ze doen en bewondering voor de wijze waarop fotografen Remko Schotsman en Beitske Kempenaar de zeven 'werken van barmhartigheid' in het Amersfoort van nu hebben vastgelegd. En tegelijkertijd de bewustwording van het - vaak verborgen - leed dat er op allerlei vlakken in onze samenleving is. Leed dat door stille strijders en gulle gevers een beetje wordt verlicht. Wandelend langs de foto's zag ik stadsgenoten met een missie, met compassie en een innerlijk kompas dat van nature gericht is op het goede, op een plek waar het mooier of beter is, al is het maar voor even.

Ik keek naar mensen die de rommel van anderen opruimen. Mensen die een festijn organiseren waarvan de gehele opbrengst naar een goed doel gaat. Mensen die verwaarloosde of gedumpte dieren opvangen in hun eigen huis. Mensen die al jaren op zoek zijn naar nabestaanden van in de Tweede Wereldoorlog omgekomen onbekende soldaten. Mensen die ontmoetingen of reizen organiseren om eenzaamheid te verdrijven. Mensen die gratis massages verzorgen op festivals. Mensen die buurtgenoten helpen bij het invullen van formulieren. Mensen die initiatieven mogelijk maken zoals een kledingbank, voedselbank, hospice, weggeefwinkel, voorlees-, taal- of maatjesproject. Ik liet de beelden tot me doordringen. Ze werkten als een spiegel. Ik zag mezelf staan en vroeg me af: hoe onbaatzuchtig en barmhartig ben ik zelf eigenlijk? Tuurlijk, ik breng wel eens iets naar de kringloopwinkel en doe soms een donatie aan een goed doel, of ik treed ergens gratis op. Maar is dat genoeg? Mijn conclusie was: nee. Of het ooit genoeg is weet ik niet, maar ik ga in ieder geval meer omkijken naar mijn medemens. Gewoon, omdat het kan. Maar vooral ook omdat het heel, heel hard nodig is.

Meer berichten