KWF kankerbestrijding afdeling Amersfoort zoekt collectanten

Amersfoort - De KWF Kankerbestrijding houdt van 2 tot en met 8 september haar jaarlijkse collecte. De afdeling Amersfoort kan voor met name de buitenwijken collectanten gebruiken.

Een collectant spendeert gemiddeld totaal drie uur aan de collecte. De collectebus en collectepas worden ter beschikking gesteld door de afdeling. Tevens wordt de collectant via het wijkhoofd voorzien van alle relevante informatie.

Vorig jaar is bijna 50.000 euro door de afdeling Amersfoort opgehaald. ''Met het geld dat onze collectanten ophalen kunnen we onze missie waarmaken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Sta op tegen kanker en meldt u aan als collectant!''

Meer informatie staat op www.kwf.nl en aanmelden kan via kwf.nl/wordvrijwilliger

Meer berichten