Veel techniekvacatures in regio Amersfoort

Amersfoort/Leusden - In juni is het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort opnieuw gedaald. In vergelijking met eind mei zijn er 100 WW-uitkeringen minder verstrekt. In de arbeidsmarktregio Amersfoort vinden er in vrijwel alle sectoren dalingen plaats.

De sterkste procentuele dalingen waren in de sectoren landbouw & visserij (-31,6%), de uitzendsector (-11,0%), openbaar bestuur (-8,6%) en de horeca (-5,8%) zichtbaar. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd, onder de invloed van de groeiende economie, het aantal vacatures toe. Met het rapport 'Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk' geeft UWV naar aanleiding van onderzoek handvatten hoe werkgevers hun personeelstekort kunnen oplossen. In de regio Amersfoort zijn er ook diverse initiatieven van start gegaan.

In juni daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort licht met 100 (-1,8%). Deze daling is minder sterk dan de landelijke afname van -4,3% in de maand juni. Eind juni 2018 verstrekte UWV 5.470 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. De landelijke WW-daling van -22,6% in het afgelopen jaar, is sterker dan de daling van -19,5% in de regio Amersfoort. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in juni 2018 in de regio Amersfoort met 3,1% iets lager dan het landelijke WW-percentage van 3,2%.

UWV verstrekte in de regio Amersfoort 2.912 nieuwe WW-uitkeringen in de periode januari tot en met juni 2018. In vergelijking met de eerste helft van 2017 zijn dat 489 uitkeringen minder. De regionale daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio Amersfoort is met 14,4% kleiner dan de landelijke daling van 17,4%. Met de daling van het aantal WW-uitkeringen neemt tegelijkertijd, onder de invloed van de groeiende economie, het aantal vacatures toe. Daarnaast veranderen mensen van baan en gaan babyboomers met pensioen.

Veel vacatures techniek en zorg

In totaal zijn er in de regio Amersfoort 23.600 vacatures ontstaan in de periode van april 2017 tot en met maart 2018. Dat zijn 18,6% (+3.700) meer vacatures dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. In de regio namen nieuwe vacatures die gericht waren op werkzoekenden met technische beroepen (+1.200) en met beroepen in de zorg & welzijn (+600) het sterkste toe. Binnen deze beroepsgroepen wordt er vooral gezocht naar elektriciens, elektronicamonteurs, lassers, plaatwerkers, loodgieters, pijpfitters, verzorgenden en verpleegkundigen. Met de publicatie van het rapport 'Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk' geeft UWV naar aanleiding van onderzoek 24 oplossingen aan werkgevers om hun personeelstekort op te lossen.

Meer berichten