Een deel van de 20 km-ploeg van Amnesty Amersfoort passeert de 5 km. v.l.n.r. Catherine Raet, Gerrit Sepers, Romana Diebels, Leanne Kok en Bianca Diebels
Een deel van de 20 km-ploeg van Amnesty Amersfoort passeert de 5 km. v.l.n.r. Catherine Raet, Gerrit Sepers, Romana Diebels, Leanne Kok en Bianca Diebels (Foto: Jaap Renkema)

Amnesty Amersfoort loopt bijna 3000 euro bijeen tijdens Nacht van de Vluchteling

Van zaterdag 16 op zondag 17 juni jongstleden heeft een groep actieve Amersfoorters geld bijeengelopen. De opbrengst van deze loop bedraagt € 2.870,- en gaat naar de Nacht van de Vluchteling, waarvoor in totaal meer dan 1,6 miljoen euro is opgehaald. Amnesty Amersfoort deed met twee groepen mee; één team liep 20 kilomer en het andere team maar liefst 40 kilometer. Dit jaar deden ruim 5.200 lopers mee in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Nijmegen. Amnesty Amersfoort wil haar sponsoren van harte danken die dit mooie bedrag mogelijk maakten.

Momenteel zijn er meer dan 65,6 miljoen mensen op de vlucht voor (oorlogs)geweld. Amnesty zet zich al meer dan 50 jaar in tegen mensenschendingen. Een aantal maanden geleden besloot het bestuur van Amnesty Amersfoort daarom dat meedoen aan de Nacht van de Vluchteling een activiteit is die prima aansluit bij haar doelstellingen, want 033 vlucht niet! Wij ondersteunen de zorgen van Amnesty Nederland.

Een korte opsomming uit haar programma van Amnesty:
Een vluchteling is iemand die in zijn eigen land terecht bang is voor vervolging of geweld.
Vluchtelingen moeten niet gedwongen worden teruggestuurd naar een land waar ze het risico lopen het slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen.
Vluchtelingen moeten gehervestigd worden wanneer ze zich in een kwetsbare positie bevinden.
Vluchtelingen moeten niet gediscrimineerd worden.
Vluchtelingen moeten toegang hebben tot werk, huisvesting en onderwijs.
Vluchtelingen moeten zich vrij kunnen bewegen en hun eigen identiteit en reispapieren kunnen behouden.

Al snel werd er een team gevormd voor de 20 kilometer. Het team bestond uit : Gerrit Sepers, Jaap Renkema, Romana Diebels, Leanne Kok, Catherine Raet en Bianca Diebels. Weldra meldden zich Max, Ben, Okkie, Hans en Laurens van de wandelclub Vitalis voor de 40 kilometer. Een fantastische prestatie die bijna 3000 euro opleverde.

De Nacht van de Vluchteling vindt jaarlijks plaats in het weekend voorafgaand aan Wereld Vluchtelingendag (20 juni). Bekende Nederlanders als Waldemar Torenstra , Johnny de Mol en Art Roijakkers zetten zich in voor dit goede doel.

De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie die zich al meer dan veertig jaar inzet voor levensreddende hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Met de opbrengst van de Nacht wordt onder meer noodhulp gegeven, medische zorg verleend, schoon drinkwater geleverd en noodvoeding voor ondervoede kinderen uitgedeeld.

Meer berichten