Suzanne Uleman
Suzanne Uleman (Foto: Suzanne Uleman)

Met Hart en Ziel zingen in De Instee!

Amersfoort - Sinds januari 2018 is er eens per maand een zondagochtend 'Met Hart en Ziel zingen' in De Instee, geleid door Suzanne Uleman, zangeres en Stembevrijder. Suzanne vertelt: “Met Hart en Ziel zingen is bedoeld voor iedereen die laagdrempelig en verdiepend wil zingen. Het is een vorm van Mantra-zingen, waarbij we ons kunnen verbinden met het diepste in onszelf en tegelijkertijd met het hoogste, het mysterie van het leven. Om te voelen wat er in ons leeft en ons hart uit te zingen. Soms ingetogen, soms juist heel speels en uitbundig. Samen zingen verbindt ons met elkaar en geeft ontspanning, moed, Spirit!"

"We zingen Mantra's en Krachtliederen. Het Sanskriet woord 'Mantra' betekent zoiets als: bevrijding of reiniging van het denken. Door de eenvoud en de herhaling van de melodie en teksten hoeven we niet zo ons best te doen. We kunnen ons meer ontspannen en genieten. Zingen kan bovendien helend werken op allerlei niveau's. Mantra's in traditionele zin komen uit India, maar eigenlijk komen ze in tradities van over de hele wereld voor. Wat deze liederen met elkaar gemeen hebben is dat er wijsheid in besloten ligt."

"Alles wat we op deze avonden zingen heeft als overeenkomst: eenvoud. Het heeft iets meditatiefs, zonder dat het te plechtig wordt of dat je iets zou moeten geloven. Zingen is ons geboorterecht, niet enkel voorbehouden aan geoefende zangers en de podiumkunsten. Iedereen met zin om mee te zingen is welkom, ongeacht mate van ervaring of vaardigheid.”

Met Hart en Ziel zingen' vindt plaats op elke derde zondagochtend van de maand, tussen 10.30 en 12.00 uur, in de theaterzaal van De Instee aan de Zuidsingel 45 A. Vanaf 10.00 uur is de deur open en staat de thee klaar. De entree bedraagt 10 euro.

De eerstvolgende keer is op zondag 24 juni. Welkom!

Het is belangrijk je van tevoren even aan te melden, via
info@liedvanjouwleven.nl.
Voor meer informatie: www.liedvanjouwleven.nl.

Meer berichten