Toekomstplannen Kruiskamp aan bewoners toegelicht

Amersfoort - Deze week bezochten ruim 100 bewoners de drie informatiebijeenkomsten die de Alliantie organiseerde voor de bewoners van de Magelhaenstraat, Vasco da Gamastraat en de Leif Eriksonstraat. De Alliantie gaf een toelichting over de toekomstplannen van deze woningen, de planning en gaf antwoord op de vragen die er leven bij de bewoners.

De plannen
De Alliantie heeft een voorkeur om de huidige woningen te slopen en op deze plek nieuwe woningen te realiseren. Om een goed toekomstplan te maken dat aansluit bij de wensen van de bewoners, laat de Alliantie eerst een woonwensenonderzoek (enquête) uitvoeren. Het woonwensenonderzoek is nuttig om te weten wat er leeft onder de bewoners en hierdoor kunnen de toekomstplannen aangepast worden aan de wensen van de bewoners. Bewoners kunnen in de enquête ook aangeven om terug te keren naar een nieuwbouwwoning op de plek van de huidige woningen. Deze enquête start eind mei.

De nieuwbouw
De Alliantie is in gesprek met de gemeente over de aantallen en het woningbouwprogramma. Zeker is dat er sociale huurwoningen terugkomen. De Alliantie vindt het belangrijk dat er meer sociale huurwoningen terugkomen, omdat hier grote vraag naar is. Zoals het er nu naar uitziet worden ongeveer 280 sociale huurwoningen teruggebouwd. Daarnaast wordt gedacht aan woningen voor huishoudens met kinderen (vier/vijf kamerwoningen met een tuin/driekamerappartementen) en aan woningen voor één- en tweepersoons huishoudens (twee- en driekamerappartementen).

Besluitvorming
Als er een volledig beeld is van de woonwensen wordt een definitief besluit genomen over de nieuw/terug te bouwen woningen. Na dit definitieve besluit wordt getoetst of er voldoende (tenminste 70%) draagvlak is bij de bewoners om de woningen te vervangen voor nieuwbouw. Alle plannen worden eerst afgestemd en gedeeld met de klankbordgroep. Deze klankbordgroep denkt mee over de toekomstplannen van de woningen.

Communicatie
Om de bewoners zo goed mogelijk te informeren, houdt de Alliantie wekelijks op dinsdagochtend spreekuur. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn bewoners welkom in het buurbeheerderskantoor van de Alliantie met vragen over de toekomstplannen of een reparatieverzoek.

Regelmatig ontvangen de bewoners een nieuwsbrief en er is een facebookpagina in het leven geroepen: https://www.facebook.com/Vernieuwingkruiskampamersfoort/. Hierop vindt men ook alle actuele informatie. Daarnaast zullen regelmatig inloopbijeenkomsten worden georganiseerd.

Meer berichten