EHBO-cursus in Zielhorst, inschrijving geopend

Amersfoort - Het WijkBewonersTeam Zielhorst heeft in de afgelopen weken, onder de vlag van de Stichting BIAN (Bewoners Initiatieven Amersfoort-Noord, een Vereniging EHBO Zielhorst opgericht en biedt nu een complete cursus EHBO aan.

De cursus gaat twaalf lessen van elk twee uur duren (inclusief twee examenmomenten) en start op maandag 28 mei. Dat wil zeggen dat er een pauze in de lessen valt tijdens de zomervakantie en dat we in het najaar examen kunnen doen.

We hebben voor de cursus onderdak gevonden bij de voetbalvereniging Cobu Boys - we mogen gebruik maken van hun kantine - een mooie, grote ruimte in Sportpark Zielhorst.

We starten met één groep op de maandagavonden, van 19:30 tot 20:30 uur. Alleen bij voldoende inschrijvingen (minimaal 10 per groep) zijn we ook bereid om een tweede groep te starten op de maandagochtenden, van 10:00 tot 12:00 uur.

Dit zijn de voorwaarden:

Iedereen uit Amersfoort mag meedoen, je hoeft niet per se in Zielhorst te wonen of te werken, maar als het erg druk wordt, krijgen Zielhorsters voorrang.
Deelnemers worden automatisch lid van de Vereniging EHBO Zielhorst (pas vanaf 2019 zal er contributie betaald moeten worden: EUR 12 per jaar).
Het wordt een complete EHBO-cursus (inclusief reanimatie, AED en kinderen) van tien lessen van 2 uur, plus twee lessen voor het examen.
De docent is (Schothorster) Teus Jansen, instructeur voor EHBO, Reanimatie/AED/PBLS, Kinder-EHBO, Sportletsel.
De kosten bedragen, inclusief lesboeken, materialen, koffie en thee EUR 185,00 per persoon, vóór de eerste les (maar pas nadat u bericht hebt gekregen van ons!) over te maken naar bankrekening NL13 INGB 0653 4001 28 t.n.v. M.M.T Guiver-Freeman (KD).

LET OP:

Mogelijk vergoedt uw zorgverzekering deze cursus geheel of gedeeltelijk! Check dit op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.
Buurtbudget Zielhorst betaalt voor Zielhorsters: Mensen die wonen en/of werken in Zielhorst, die slagen voor het diploma (en dat geldig houden) en zich registreren op de site van RNA (dus bereid zijn om bereikbaar te zijn als er iets gebeurt), en wiens/wier zorgverzekering de cursus niet of niet geheel vergoedt, krijgen de (resterende) kosten achteraf terug van het Buurtbudget Zielhorst.

De inschrijving is nu geopend. Het formulier daarvoor is te downloaden van www.wijkzielhorst.nl. Vol is vol, dus stuur het inschrijfformulier zo snel mogelijk terug!

Meer berichten