Lex van de Haterd, onderwijsman in hart en nieren, gaat met pensioen. Donderdag 19 april neemt hij afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van het Meridiaan College. (Foto: Marian Vreugdenhil)
Lex van de Haterd, onderwijsman in hart en nieren, gaat met pensioen. Donderdag 19 april neemt hij afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van het Meridiaan College. (Foto: Marian Vreugdenhil) (Foto: Marian Vreugdenhil)

Afscheid Lex van de Haterd bij Meridiaan College

Het Meridiaan College neemt op 19 april afscheid van bestuurder Lex van de Haterd, die per 1 mei met pensioen gaat. Hij verwacht dat het onderwijssysteem behoorlijk gaat veranderen, waarbij het draait om kernwoorden als flexibel en maatwerk.

AMERSFOORT - "Het onderwijssysteem is al jaren nauwelijks veranderd. Het rooster werkt nog altijd met lessen van 50 à 60 minuten en de klassen tellen dertig leerlingen. Het zwarte schoolbord is vervangen door het digibord en de boeken worden gebruikt in combinatie met de laptop", vertelt Van de Haterd, veertig jaar ervaren in het voortgezet onderwijs. "De docent geeft nog altijd klassikaal uitleg aan een groep leerlingen. De digitale revolutie gaat grote veranderingen brengen door de roep om maatwerk, zoals een flexibel rooster en flexibele groepsgrootte."
Van de Haterd gaat met pensioen. Vanaf 1978 was hij werkzaam aan het Ignatius College in Purmerend als docent Nederlands en in het management. In 1991 kwam hij naar Amersfoort, een 'werelddorp', zegt hij, aantrekkelijk en met onderlinge betrokkenheid. Hij werd rector van 't Hooghe Landt en later bestuurder van het Meridiaan College.
"Wat behoorlijk veranderd is, dat is de begeleiding van leerlingen. Tot de jaren negentig spraken we hooguit van een lastige en een niet-lastige leerling, maar termen als autisme en dyslexie kenden we nauwelijks", vertelt Van de Haterd. "De mentor was de enige begeleider van de leerlingen. Een grote verandering was de komst van leerlingbegeleiders en remedial teachers en in 2013 de invoering van passend onderwijs. Het goede gevolg is dat leerlingen met adhd of autisme, nu vaker een (hoger) diploma halen."
De leerling bleef deels dezelfde. "In sommige opzichten is hij achteruit gegaan, in andere vooruit. Lees- en rekenvaardigheden staan onder druk, die van presentatie, onderhandelen en algemene ontwikkeling zijn toegenomen. Van de docent wordt maatwerk verwacht, afgestemd op de individuele leerling", vertelt de bestuurder, die nauw betrokken was bij SOVEE om ook leerlingen met een achterstand een kans te geven. Culturele evenementen hebben zijn hart, evenals de Franciscus Xaverius Parochie, waar hij lekenvoorganger is.
"Het aantrekkelijke van pensioen is dat ik meer tijd krijg om te lezen, te wandelen en te fietsen, samen met mijn echtgenote Leonie. Ook ben ik als vrijwilliger sinds enkele jaren actief als conservator in museum De Wieger in Deurne, in het Brabantse land waar ik geboren en opgegroeid ben", vertelt Van de Haterd. "Ik hoop dat de school een gemeenschap blijft met onderlinge betrokkenheid, dat men elkaar ziet en helpt."

Meer berichten