‘Mijn bril vergeten’, een herkenbaar excuus van laaggeletterden. Sita Goedendorp vertelt tijdens het Netwerkcafé van Pact Sam Sam over laaggeletterdheid. (Foto: Marian Vreugdenhil)
‘Mijn bril vergeten’, een herkenbaar excuus van laaggeletterden. Sita Goedendorp vertelt tijdens het Netwerkcafé van Pact Sam Sam over laaggeletterdheid. (Foto: Marian Vreugdenhil) (Foto: Marian Vreugdenhil)

'Welkom aan alle hulpverleners'

Een warme uitnodiging aan alle hulpverleners, vrijwillig of professioneel. Welkom bij het Netwerkcafé over laaggeletterdheid op 15 maart. Deze bijeenkomst is een initiatief van Pact Sam Sam, in samenwerking met Taalhuis Eemland van Bibliotheek Eemland. Centraal staan het herkennen van de signalen van laaggeletterdheid en de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede.

AMERSFOORT - Wie laaggeletterd is, probeert dat te verbergen vanuit een zekere schaamte. 'Wil jij dat even voor me lezen, ik ben mijn bril vergeten', is een veelgebruikte uitvlucht. Of: 'dat formulier vul ik thuis wel in.' Toch is herkenning van de signalen van belang, omdat er vaak een relatie is tussen laaggeletterdheid en armoede. Wie de taal beheerst, maakt meer kans op een baan, op carrièremogelijkheden en een inkomen.
"Eén op de twaalf Amersfoorters heeft moeite met lezen en schrijven", vertelt Sita Goedendorp, specialist lezen en geletterdheid en projectleider van Taalhuis Eemland en een van de sprekers tijdens het Netwerkcafé. "Ontvangen formulieren en brieven stapelen zich op, terwijl niet-betaalde rekeningen leiden tot financieel wanbeheer en soms tot onverwachte schulden." Weinig mensen weten dat het grootste gedeelte van de laaggeletterden in Amersfoort is geboren en getogen in Nederland. Wie vroeger niet goed kon leren, berustte daarin en werd timmerman, terwijl zijn partner de administratie bijhield.
"In Amersfoort hebben we vijf taalambassadeurs, die ook uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe het is om alsnog te leren lezen en schrijven. De lessen zijn meer praktisch gericht en nuttig voor iedere dag", vertelt Goedendorp. "Iemand was zo trots om de kleinkinderen te kunnen voorlezen, terwijl hij dat nooit voor de eigen kinderen had kunnen doen. Een ander vond het geweldig om zelf de boodschappen op een briefje te schrijven."
Het Netwerkcafé is dé ontmoetingsplaats van alle bij Pact Sam Sam aangesloten vrijwilligersorganisaties, actief op het gebied van armoedebestrijding en -preventie. Na 15 maart volgt later een training met taaldocent Wilma Groot, die dieper ingaat op de signalen van laaggeletterdheid.
Sita Goedendorp besluit haar toelichting: "Beter leren lezen en schrijven is verrijkend. Je moet wel wat hobbels over, maar krijgt volop nieuwe kansen."
Informatie. Netwerkcafé 'Ik ben mijn bril vergeten', donderdag 15 maart, 16.00 - 18.00 uur, Fluor, Oliemolenhof 22, aanmelden via secretariaat@pactsamsam.nl, toegang gratis. Wie ook taalles wil gaan volgen, informeer bij Bibliotheek Eemland, Taalhuis, via www.bibliotheekeemland.nl

Meer berichten