Maria de Leeuw, namens Indebuurt033 coördinator van het project Coach & Cootje, vertelt over de begeleiding van brugklassers.   (Foto: Marian Vreugdenhil)
Maria de Leeuw, namens Indebuurt033 coördinator van het project Coach & Cootje, vertelt over de begeleiding van brugklassers. (Foto: Marian Vreugdenhil) (Foto: Marian Vreugdenhil)

'Steuntje in de rug voor brugklassers'

Vrijwilligers van Coach & Cootje ondersteunen aanstaande brugklassers. Voor deze individuele begeleiding staat een groeiend aantal kinderen op de wachtlijst. Op zoek dus naar nieuwe vrijwilligers.

door Marian Vreugdenhil

AMERSFOORT - De open dagen in het voortgezet onderwijs vinden deze weken overal plaats. Voor de meeste kinderen van de groepen 8 van de basisschool is dat best spannend. Voor sommige kinderen is de overstap naar een nieuwe school lastig. Soms zijn dat kinderen die weinig vriendjes hebben, die verlegen zijn, faalangst hebben of moeite met het plannen van het huiswerk. Vrijwilligers ondersteunen deze kinderen.
Maria de Leeuw, coördinator van Coach & Cootje, een project van Indebuurt033, vertelt hoeveel die ondersteuning kan betekenen. "De coach maakt na schooltijd tijd vrij voor het kind, anderhalf uur per week en hij kan goed luisteren. Soms lukt het ouders of opvoeders zelf niet om het kind te helpen. Sommige ouders zijn ziek, anderen hebben net een scheiding achter de rug. Soms beheersen ze het Nederlands niet genoeg of zijn ze onvoldoende digitaal om hun kind te begeleiden, op de sociale media bijvoorbeeld."
Basisschool, wijkteam of ouders melden het kind aan dat een steuntje in de rug kan gebruiken. "Als coach vragen kinderen vooral naar een volwassene van 18 tot 40 jaar. Begrijpelijk, deze groep staat dichtbij de jongeren en is meestal digitaal genoeg om kinderen te helpen", vertelt de coördinator. Helaas ervaart zij dat nieuwe vrijwilligers vinden niet gemakkelijk is. "Op vrijwilligers wordt al een flink beroep gedaan", denkt ze. "Misschien is Coach & Cootje ook nog niet bij iedereen bekend."
Wanneer de ondersteuning ruim voor de overstap naar de nieuwe school begint, is dat de meest ideale situatie. Wie zich als vrijwilliger aanmeldt, krijgt een voorbereidende training. Daarna zijn er regelmatig begeleidingsbijeenkomsten en workshops. "Het is opvallend", vertelt De Leeuw, "dat jongens liefst een mannelijke coach willen. Dus dringend mannen gezocht."
Etienne Mangnus voldoet aan deze voorkeur. Met 35 jaar onderwijservaring werkt hij ruim vijf jaar als vrijwilliger bij Coach & Cootje. "Het is erg leuk om te doen", vertelt hij. "De klik met het kind moet er wel zijn. Samen overleggen we waaraan we gaan werken, zoals aan het vergroten van zelfvertrouwen of zelfstandigheid. Ik vind het heerlijk om iets te kunnen betekenen voor een kind." De coördinator vertelt dat veel coaches iets dergelijks zeggen: "Wat is het fijn om er onvoorwaardelijk te zijn voor het kind."
Informatie, aanmelden via www.indebuurt033.nl of via Maria de Leeuw, mobiel 06-81492165 of 033-2048677.

Meer berichten