Jelle Koolstra van Amersfoort Kiest presenteert het Valentijnsdebat in het KAdE Café dat georganiseerd wordt in samenwerking met de SGLA. (Foto: Gerard Oonk)
Jelle Koolstra van Amersfoort Kiest presenteert het Valentijnsdebat in het KAdE Café dat georganiseerd wordt in samenwerking met de SGLA. (Foto: Gerard Oonk)

Valentijnsdebat: 'hart tegen hard'

Een avond vol vuur, hartstocht en passie. Dat verwachten de organisatoren van het Valentijnsdebat dat gehouden wordt op woensdag 14 februari.

Amersfoort - Een debat waarbij de Amersfoortse politici zich zullen moeten verantwoorden voor vier jaar beleid en een avond waarop de verkiezingsprogramma's tegen het licht zullen worden gehouden. Een avond waarin het Hart tegen Hard zal gaan: met hart voor de stad, maar ook hard op de inhoud.

Peter de Langen, voorzitter van de SGLA de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, is een van de initiatiefnemer van het debat. "We willen tijdens de verantwoording kijken wat er waargemaakt is van de beloftes die vier jaar geleden werden gedaan. Daarnaast gaan we kijken wat de partijen van plan zijn na de verkiezingen van 21 maart." De SGLA zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder en organiseert dit debat samen met AmersfoortKiest.nl.

"Goed dat we bij dit debat samen kunnen werken met de SGLA", zegt Jelle Koolstra van AmersfoortKiest. "Het past bij ons streven om meer Amersfoorters te interesseren voor de verkiezingen." AmersfoortKiest is een platform in aanloop naar de verkiezingen. "Op de website en de facebookpagina van AmersfoortKiest staan filmpjes, grappige verhalen, mooie reportages en wordt er flink gediscussieerd over een aantal grote maatschappelijke thema's die spelen in onze Keistad'', aldus Koolstra.

Jelle Koolstra presenteert het Valentijnsdebat. Hij legt de verschillende raadslieden het vuur aan de schenen. SGLA-voorzitter Peter de Langen zorgt voor de actuele thema's en stellingen en Nienke Gorter zal het publiek bij het debat betrekken.

Koolstra: "Het debat belooft concreet te worden; de politici worden bevraagd over de keuzen die zij maakten de afgelopen vier jaar. Keuzen over de aanleg van wegen, het behoud van het polderlandschap of financiële overwegingen. Hoe gingen de politici om met participatie en onderwerpen die gevoelig liggen in de stad? Ook zal een aantal stellingen over de toekomst worden geponeerd."

Na het horen van de politiek is de bevolking zelf aan zet. Er is ruimte om kritische vragen te stellen aan de aanwezige politici en zo de antwoorden te krijgen die kunnen helpen een keus te bepalen. De Langen: "Door dit Valentijnsdebat kunnen Amersfoorters erachter komen wat onze lokale politici met hun stem hebben gedaan en beloven te gaan doen." Het Valentijnsdebat Hard tegen Hart wordt gehouden op 14 februari in het KAdECafé aan het Eemplein 75 en begint om 20.00 uur.

Meer berichten