Schola Bavonensis
Schola Bavonensis (Foto: Jan Willems)

Gregoriaanse Vespers in de Sint Joriskerk

AMERSFOORT - Zaterdag 3 februari: Gregoriaanse Vespers in de Sint Joriskerk.

Op zaterdagmiddag 3 februari aanstaande om 17:00 uur vindt er in de Sint Joriskerk een oecumenische Vesperdienst plaats. Deze Vespers worden georganiseerd door de Raad van Kerken, Amersfoort.

Net als twee jaar geleden verzorgt de uit Oosterhout (NB) afkomstige Schola Bavonensis onder leiding van Jan Willems een Latijnse Vesperviering. Centraal staat het christelijke feest ‘Maria Lichtmis’ rond Lucas 2: 22-40, waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, veertig dagen na zijn geboorte werd opgedragen aan God. De schola sluit hiermee aan bij de kloostertraditie, waarvoor door de eeuwen heen prachtige Gregoriaanse melodieën zijn geschreven.

Het meditatieve karakter van het Gregoriaans nodigt uit tot stilte en reflectie en interessant is dat de op de Psalmen gebaseerde muziek bij de uitstek afkomstig is van vóór de scheiding tussen protestanten en katholieken.

U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint Joriskerk. De Vesperdienst duurt ongeveer drie kwartier en is vrij toegankelijk (collecte na afloop).

Meer berichten