Logo amersfoortnu.nl


Kinderen sporten dankzij het Jeugdsportfonds

Amersfoort - In de gemeente Amersfoort zijn 1553 kinderen het afgelopen schooljaar lid geworden van een sportvereniging met steun van het Jeugdsportfonds in Amersfoort. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventueel benodigde sportattributen.

Ouders/verzorgers waarvoor het financieel niet haalbaar is om hun kind(eren) lid te laten worden van een vereniging, komen in aanmerking voor een vergoeding (maximaal 225 euro per kind per jaar) van het Jeugdsportfonds in Amersfoort. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen worden gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Kijk voor meer informatie en de spelregels van het Jeugdsportfonds op: www.jeugdsportfonds.nl/utrecht.
Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Professionals die tijdens hun werk zien dat binnen een gezin weinig geld is om de kinderen te laten sporten, kunnen zich aanmelden als intermediair. Landelijk hebben zich al ruim 8000 professionals aangemeld. Hoe meer intermediairs zich aanmelden hoe meer kinderen het Jeugdsportfonds in Amersfoort kan helpen. Kijk voor meer informatie en om intermediair te worden op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht.

Het Jeugdsportfonds wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport. Maar het is ook belangrijk dat ze aan alle facetten van de samenleving kunnen meedoen. Daarom wordt waar mogelijk steeds meer samengewerkt met andere partijen, zoals het Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Stichting Jarige Job en Fonds Kinderhulp. Door deze vijf partijen is het platform ‘Kansen voor alle kinderen’ gelanceerd. Op de website www.kansenvoorallekinderen.nl is te zien welke mogelijkheden er zijn voor kinderen en jongeren in armoede.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox