Logo amersfoortnu.nl


Herman Hendrikson is voorzitter van de vereniging 'Blijf in de buurt'. (Foto: Adriënne Nijssen)
Herman Hendrikson is voorzitter van de vereniging 'Blijf in de buurt'. (Foto: Adriënne Nijssen)

Senioren kunnen samen kavel kopen

"De kern van onze missie is duidelijk," zegt Herman Hendrikson, voorzitter van de vereniging 'Blijf in de buurt'. "We zouden graag zien dat senioren die hun huis willen inwisselen voor een seniorenappartement dat kunnen doen in hun eigen buurt.''

Amersfoort - Op het terrein rondom het zwembad aan de Bisschopsweg worden urban villa's gebouwd. Dat betekent in de praktijk vier appartementsgebouwen van zestien tot twintig appartementen per gebouw. In 2009 begon het allemaal te spelen en Herman werd gevraagd mee te doen. "Met tien mensen zijn we plannetjes uit gaan werken. In 2010 is de vereniging opgericht. Daarna begon het lange wachten."
En in die lange wachttijd veranderde de aandacht van de gemeente voor sociale huurwoningen. Twee van de vier appartementen zijn nu dus bedoeld voor sociale huurwoningen en de andere twee appartementen voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). "Normaliter koop je een kavel alleen, nu doe je dat samen. De vereniging gaat, met ondersteuning van architecten en bouwers, zelf de woningen ontwerpen tot iets waar een senior graag wil wonen," legt Herman uit. Verder wordt gekeken hoe een aantal algemene voorzieningen gestalte krijgen. Voorzieningen waar ook mensen uit de buurt gebruik van kunnen maken. "Zo onderhoud je de interactie," zegt Herman. "Wie weet komt er een logeerkamer, een theetuin of een gezamenlijke ruimte."
De vereniging heeft al excursies gemaakt naar andere CPO's. "Het is goed om op de hoogte te zijn en te weten wat we willen, want er worden meerdere CPO's door de gemeente uitgenodigd. Een CPO hoeft niet per definitie uit Amersfoort te komen, maar dat willen we natuurlijk wel," zegt Herman.
Over driekwart jaar is het nieuwe zwembad klaar. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2019 kan starten. In de loop van 2020 zou het dan wellicht klaar kunnen zijn. "In januari 2018 wordt een selectie gemaakt. De vereniging moet dan minimaal tien leden hebben die daadwerkelijk grond gaan afnemen. We hebben nu 58 leden maar de ervaring leert dat lang niet iedereen uiteindelijk wil kopen. Een huishouden is één lid. Naast leden hebben we nog zo'n 25 belangstellenden. Onze doelgroep is alle buurten rondom het Randenbroekerbos. Een projectgroep werkt alle voorwaarden waar je aan moet voldoen uit.''
Als jij je bij de vereniging wilt melden doe dat dan zo snel mogelijk via een e-mail naar de voorzitter van de vereniging: herman@hendrikson.net Al dit najaar moeten de plannen in gereedheid gebracht worden. Daarvoor is een externe deskundige ingehuurd.

Reageer als eerste
Meer berichten