Logo amersfoortnu.nl


Drie publieke AED's in Amersfoort dankzij het bedrijfsleven

Icon Real Estate heeft een substantiële schenking gedaan aan het Reanimatie Netwerk Amersfoort. Deze stichting zet zich in om een netwerk van publieke Automatische Externe Defibrillators (AED’s) en burgerhulpverleners op te zetten om zoveel mogelijk mensenlevens te kunnen redden. De meeste kantoorgebouwen zijn gelegen in kantoordistricten, zoals De Hoef in Amersfoort, waar tijdens kantooruren al veel AED’s aanwezig zijn voor eerste hulp bij hartstilstand aan werknemers en bezoekers. Icon heeft besloten om een aantal AED’s te sponsoren in de omliggende woonwijken en zo het netwerk aanzienlijk uit te breiden.

Maatschappelijke betrokkenheid bedrijfsleven

“Wij willen daarmee onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap benadrukken en meehelpen om, in dit geval, Amersfoort hartveilig te maken. Wij vinden het burgerinitiatief van het Reanimatie Netwerk Amersfoort om een netwerk van publieke AED’s op te zetten zeer belangrijk en willen dat graag ondersteunen. Wij hopen dat andere gebouweigenaren, ondernemingen en instellingen in Amersfoort ons initiatief volgen en één of meer AED’s in woonwijken adopteren. In de toekomst hopen we deze samenwerking voor te kunnen zetten”, zei een woordvoerder van Icon Real Estate.

Icon Real estate is de eigenaar van een aantal iconische, hoogwaardige kantoorcomplexen in de Benelux, zoals het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam, New Babylon in Den Haag en Central Post in Rotterdam.

6-minuten zones

Bij een hartstilstand is het cruciaal dat binnen de eerste 6 minuten burgerhulpverleners en een AED ter plaatse zijn. Burgerhulpverleners worden opgeroepen door de 112-meldkamer ambulancezorg via SMS of een app-bericht van HartslagNu. Zij beginnen met de reanimatie in afwachting van de komst van de ambulance. Er is echter wel een probleem, er zijn nog veel te weinig AED’s aangemeld, terwijl deze al wel in de stad aanwezig zijn. Hoe sneller een slachtoffer geholpen wordt met een AED, hoe groter de overlevingskans zonder blijvende schade.

Met deze schenking door Icon zal het Reanimatie Netwerk Amersfoort in drie aanpalende woonwijken, Zielhorst, Liendert en Schothorst een aantal publieke AED’s in buitenkasten plaatsen.

Henk Pijper, voorzitter van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort zei: “Wij zijn Icon Real Estate zeer erkentelijk voor deze gift. Dat de burgers van Amersfoort het hebben van een effectief reanimatienetwerk belangrijk vinden is wel duidelijk. In een aantal maanden staan er immers al meer dan 1350 burgerhulpverleners in Amersfoort klaar om hun medeburgers te helpen bij een hartstilstand.

Het bedrijfsleven aan zet!

Nu is het tijd voor het Amersfoortse bedrijfsleven om te laten zien dat zij ook dit burgerinitiatief financieel willen ondersteunen. Een aantal bedrijven heeft al de eigen AED’s aangemeld voor gebruik in de directe omgeving. Daar zijn wij zeer dankbaar voor en we hopen dat nog meer bedrijven en instellingen meedoen. Maar het is niet voldoende om de hele stad hartveilig te maken. Bedrijven zitten vaak niet in woonwijken of hun aangemelde AED’s zijn niet dag en nacht beschikbaar. Icon is de eerste grote partij die de belangrijke stap heeft gezet om een aantal altijd publiek toegankelijke AED’s in woonwijken beschikbaar te stellen. Wij hopen dat goed voorbeeld doet volgen!”

De AED’s zullen in een buitenkast geplaatst worden op nader te bepalen locaties in Zielhorst, Liendert en Schothorst. Het Reanimatie Netwerk zal de AED’s beheren en voor het onderhoud zorgen. Suggesties voor de exacte lokatie zijn van harte welkom op info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Reageer als eerste
Meer berichten